top of page
maxresdefault.jpg

Chisinau, Sec.Telecentru (centru), casa privata 220-240m2., str.Gheorghe Malarciuc

Casa privata 200m2., 3 nivele, Chisinau, sec.Riscani-Ciocana (str.Ave Maria)

Casa privata s.Togatin 240m2., 3 nivele

Casa privata, s.Colonita, 500-550m2

Casa privata, 400m2., 4 nivele, Chisinau, sec.Riscani (Circ)

Casa privata, 450m2, 4 nivele, Chisinau, Telecentru, Codru-Costiujeni

Casa privata, 600m2, 3 nivele, Chisinau, sec.Riscani (centr.distr.Lukoil)

Apartament, 160m2, Chisinau, str.Sfatul Tarii

bottom of page