top of page

Indicaţii de proiectare si instalare

 

Indicaţii de proiectare 

- Nu este necesar să prevedeţi o doză de aspirare pentru fiecare încăpere. Numărul necesar va fi determinat la proiectare.

- Este posibil montajul tuburilor de aspirare pe sau sub tencuială.

- Pozaţi sistemul de ţevi cât mai scurt şi pe cât posibil în linie dreaptă.

- Amplasaţi dozele de aspirare în apropierea uşilor pentru a acoperi mai multe încăperi. În cazul acestui loc de amplasare nu există nici pericolul ca dozele de aspirare să fie acoperite de mobilă.

- În cazul garajelor, instalaţi dozele de aspirare în apropierea porţii, astfel încât să puteţi aspira autovehiculul comod în faţa garajului.

- La proiectare şi la configuraţia constructivă ţineţi cont de posibilitatea construirii unei mansarde.

Etapele de proiectare 

1. Procuraţi desenele la scară cu vederea în plan a clădirii (scara 1:100).

2. Trasaţi razele de acţiune (liniile gri) (vezi fig. 3-1):

- Trasaţi raza de lucru de 7 m cu compasul la scară pornind de la colţurile exterioare ale vederii în plan. (Raza de lucru: lungimea furtunului de aspirare minus 1 metru: 8 m furtunul de aspirare – 1 m = 7 m raza de lucru)

3. Prevedeţi dozele de aspirare în suprafeţele de suprapunere (haşurile gri) (vezi fig. 3-2):

- Când se suprapun câte două cercuri: Instalaţi o doză de aspirare în fiecare suprafaţă de suprapunere. Pentru utilizarea optimă a razei de lucru a furtunului de aspirare: Prevedeţi poziţia finală a dozelor de aspirare astfel încât furtunul de aspirare să acopere şi suprafaţa nehaşurată.

- Dacă toate cercurile se suprapun într-o suprafaţă comună, de ex. la locuinţe mici, este suficientă o doză de aspirare pentru o locuinţă: Prevedeţi doza de aspirare în interiorul acestei suprafeţe.

- Dacă la proiectarea obiectelor mai mari nu apar suprafeţe de suprapunere: Prevedeţi alte doze de aspirare.

4. Pentru control, trasaţi raza de lucru pornind de la doza de aspirare proiectată (vezi fig. 3-3):

- Verificaţi dacă toate suprafeţele care trebuie curăţate se află în interiorul razelor de lucru.

- Verificaţi dacă pereţii intermediari limitează raza de lucru.

5. Stabilirea locului de amplasare a unităţii de aspirare centrală:

- Amplasaţi unitatea de aspirare centrală întotdeauna în zona inferioară a clădirii.

- Dacă în anumite segmente ale conductei de aspirare se aspiră în sens contrar forţei gravitaţionale: Respectaţi limitele de aplicabilitate (vezi cap. 3.3, S. 14).

6. Pentru alegerea tipului aparatului, determinaţi lungimea de pozare:

- Lungimea de pozare corespunde cu lungimea conductei de la unitatea de aspirare centrală până la doza de aspirare cea mai îndepărtată plus lungimea conductei de evacuare a aerului.

- Pentru fiecare element de întoarcere (cot, derivaţie) luaţi în considerare suplimentar la lungimea de pozare următoarele lungimi echivalente:

cot 45°: 0,5 m

cot 90°: 1,0 m

derivaţie: 0,5 m

7. Pe baza lungimii de pozare calculate, alegeţi unitatea de aspirare centrală cu puterea corespunzătoare.

Exemplu

Fig. 3-4 Exemplu pentru calculul lungimii de pozare

1 Doză de aspirare   3 Unitate de aspirare centrală    2 Derivaţie    4 Amortizor de zgomot pentru aerul evacuat

Conducta de aspirare: 15,0 m

Conducta de evacuare a aerului: 3,0 m

Cot 45°: 3,5 m (7 buc. de câte 0,5 m lungime echivalentă)

Cot 90°: 1,0 m (1 buc. de câte 1,0 m lungime echivalentă)

Derivaţia: 0,5 m (1 buc. de câte 0,5 m lungime echivalentă)

Lungimea de pozare: 23,0 m

La proiectarea sistemului de ţevi recomandăm realizarea distribuţiei în subsol.
În cazul în care casa nu dispune de subsol, unitatea de aspirare centrală poate fi instalată şi într-o cameră de depozitare. Etajele dispun de trasee de ţevi verticale, pe care se montează dozele
de aspirare.

Într-o casă multifamilială se prevede pentru fiecare locuinţă un sistem de ţevi şi o unitate de aspirare centrală proprie. Toate unităţile centrale de aspirare pot fi instalate la subsol.

Zone de curăţare
Clădirea poate fi împărţită în aşa numite zone de curăţare. O zonă de curăţare reprezintă suprafaţa care este curăţată de o singură persoană. Dozele de aspirare dintr-o zonă de curăţare sunt reunite cu un acelaşi traseu de ţevi şi racordate la tipul de aparat dorit.

Hoteluri, birouri şi utilizare în scop lucrativ

A Zona de curăţare 1
B Zona de curăţare 2
C Zona de curăţare 3
D Tipul aparatului D (zona de curăţare 3)
E Tipul aparatului E mai puternic (zonele de curăţare 1 şi 2)

Instalarea şi montajul


Cablul de comandă
Unitatea de aspirare centrală se conectează şi deconectează printr-un cablu de comandă (care se pozează paralel cu ţeava). Cablul de comandă al dozelor de aspirare se leagă de unitatea de aspirare centrală printr-un montaj în paralel.
- Lăsaţi cablul de comandă să depăşească cu aprox. 20 cm locul de montaj al dozei de aspirare.
- Conectaţi cablul de comandă la dozele de aspirare. La derivaţii realizaţi legătura cu izolatoare ceramice uzuale din comerţ şi înfăşuraţi cu bandă izolatoare.
- Fixaţi cablul de comandă cu cel puţin 2 brăţări pentru cabluri per metru de ţeavă sau cu bandă adezivă. Tensiunea de comandă de 12 sau 24 V se află în domeniul tensiunilor joase. Astfel se poate poza cablul de comandă în regie proprie.

Doza de aspirare
1. Instalaţi dozele de aspirare la aceeaşi înălţime cu prizele electrice pentru a obţine un aspect estetic corespunzător.

2. Montaţi cotul de racord redus (scurt) D=50 90° adâncime minimă de montaj aprox. 70 mm (vezi fig. 5-2) astfel încăt mufa (titularul soclu/rama de montaj) să fie în acelaşi plan cu zidăria.

3. Introduceţi cotul de racord redus (cotul scurt 90) pe partea posterioară a ramei de montaj astfel încât suportul de susţinere din tablă să se deplaseze în canelura cotului.
4. Introduceţi capătul ascuţit al cotului de racord în mufa conductei de aspirare din fanta peretelui.
5. Fixaţi rama de montaj vertical în perete.
6. Instalaţi cablul de comandă şi lăsaţi-l aprox. 20 cm în afară.

Prin montajul vertical al ramei de montaj se defineşte alinierea dozei de aspirare.
Sensul de deschidere al capacului dozei de aspirare este determinat de sensul de montaj al ramei de montaj.

7. În vederea tencuirii montaţi capacul de curăţare (vezi fig. 5-4) şi mascaţi cablul de comandă în spatele capacului de curăţare.

8. Conectaţi cablul de comandă la doza de aspirare.
9. Înşurubaţi ferm doza de aspirare pe rama de montaj (deschiderea din capac este orientată în sus sau în jos).
10. Presaţi rama de mascare.

- La modificările de direcţie evitaţi razele mici, utilizaţi coturile 90ş (cot scurt) numai direct în spatele dozelor de aspirare.
- În restul traseului de ţevi utilizaţi coturi 2 x 45°, respectiv derivaţii 45° care prezintă o rezistenţă de scurgere mai redusă.

Instalare VAC-PAN in perete

Instalare VACPAN (DUSTPAN) în bucătărie

Unitatea de aspirare centrală
Unitatea de aspirare centrală poate fi instalată la subsol, într-o cameră de depozitare, într-o cameră tehnică sau în garaj. Locul de amplasare trebuie să asigure un traseu cât mai scurt al conductelor de aspirare şi evacuare a aerului.

Cerinţele locului de amplasare
- Încăperea cea mai joasă a întregii instalaţii
- Temperatura încăperii tot anul între 5 °C şi 25 °C
- Încăpere uşor de aerisit, deschidere de ventilaţie spre exterior minim
150 cm2
- Legătură la reţeaua electrică
- Spaţiu suficient pentru evacuarea murdăriei şi întreţinerea curentă

- Locul de amplasare a unităţii de aspirare centrală trebuie să fie
echipat cu o priză izolată cu împămantare (230 V, 16 A Europa/10 A
CH), care să se afle la maxim 1,5 m distanţă de unitatea de aspirare
centrală. Priza izolată cu împămantare trebuie să fie accesibilă în
orice moment.

Cyclo2.jpg
Cyclo1.jpg
ENKE CE14 + 615cut.jpg
Enke 1.jpg

Linkuri pentru manuale de instalare si proiectare    Link1.    Link2.   Link3.   Link4.

bottom of page