top of page

FĂRAŞE pneumatice VACPAN

Utilizarea înlocuitorului de făraş                      Video click aici >>>

    Înlocuitorul de făraş este o parte foarte practică a sistemului centralizat de aspirare . De obicei acesta se montează în mobila de bucătărie ca să ne ajute să strângem mai repede şi mai uşor mizeria ce cade pe jos (firimituri de pâine, făină, zahăr, etc). Utilizarea este foarte simplă pentru că nu trebuie să ne aplecăm ci doar să acţionam cu piciorul clapeta de pornire. Mizeria măturată în faţa făraşului este absorbită de sistemul de aspirare şi se strânge în rezervorul de mizerie. Înlocuitorul de făraş se poate utziliza şi în hol unde se poate curăţa foarte uşor noroiul şi praful ce îl aducem în casă cu încalţămintea. Aici, acesta se poate zidi în perete sau se fixsează într-un dulap de pantofi care este în hol. Astfel nici în acest caz nu mai avem nevoie de făraşul clasic.

 

1. Măturaţi mizeria la un loc în faţa înlocuitorului de făraş.

2. Cu piciorul acţionaţi clapeta de pornire. A început aspirarea.

3. Măturaţi mizeria în deschizătura înlocuitorului de făraş ca să absoarbă fiecare firimitură.

4. Opriţi aspirarea prin acţionarea inversã a clapetei cu piciorul. Se opreşte aspirarea.

Făraşe pneumatice UNO

bottom of page